PET, PEEK, PVDF, PTFE


PET

 PET – termoplast ze skupiny polyesterů - polyetylentereftalát (PET) je velmi dobře třískově obrobitelný plast, který má největší pevnost a nejnižší pohlcování vlhkosti z otěru-vzdorných plastů PA, POM, PET (nezpevněných). PET má optimální elektrické izolační vlastnosti a roztahuje se působením tepla jen mírně. Kromě toho má PET dobré kluzné vlastnosti a velmi vysokou odolnost proti oděru. PET je díky své vysoké rozměrové stálosti a současně malému pohlcování vlhkosti vhodný pro konstrukční součásti s komplexními obrysy a velmi těsnými tolerancemi.PET GF – polyetylentereftalát vyztužený skelnými vlákny, který má lepší vlastnosti co se týče mechanické pevnosti, rozměrové stálosti a tepelné odolnosti.PET GF je na základě vysoké rozměrové stálosti a současně nízkého pohlcování vlhkosti vhodný pro konstrukční součásti s velmi těsnými tolerancemi, které jsou vystaveny jak vysokým teplotám, tak i vysokým mechanickým zatížením.VLASTNOSTIDlouhodobé pracovní teploty -20 až 115 °CPET největší pevnost v tahu ze všech uvedených materiálů (nezpevněných)velmi vysoká rázová houževnatostnejmenší protažení při přetržení ze všech nezesílených, zde uvedených plastů nejmenší nasákavost ve srovnání s PA a POMnejvětší odolnost proti tečení z materiálů PA, POM a PET (nezpevněných)PET GF ze skupiny otěru-vzdorných plastů (PA, POM, PET) má:největší pevnost v tahu velmivysoká rázová houževnatostnejmenší protažení při přetrženínejnižší nasákavostnejvyšší odolnost proti tečeníPOUŽITÍPET a PET GF jsou materiály vhodné pro výrobu součástí s komplexními obrysy a těsnými tolerancemi. Příkladem použití jsou: ložiska ozubená kola spojky součásti čerpadel přesná ložiska kluzné a obrusné lišty izolační součásti elektrotechnika a jemná mechanika

PEEK

 PEEK – polyéteréterketon (PEEK) má ve srovnání s většinou jiných termoplastů vyšší mechanickou pevnost, tuhost a tepelnou odolnost. Polyéteréterketony mají vynikající odolnost vůči chemikáliím – kyselinám, rozpouštědlům a mazivům – i při vysokých teplotách. Sterilizace parou může být u všech typů PEEK opakována téměř bez omezení.PEEK má díky své chemické čistotě v nemodifikované formě u kritických látek ve srovnání s modifikovanými typy určité výhody.PEEK mod. – má díky přidání PTFE, uhlíkových vláken a grafitu kromě zvýšené mechanické pevnosti i vynikající kluzné vlastnosti a zlepšenou odolnost proti oděru. PEEK GF 30 – má díky 30% zpevnění skleněnými vlákny největší mechanickou pevnost ze všech typů PEEK.VLASTNOSTIdlouhodobé pracovní teploty -60 až 250 °Cnejvyšší mechanická pevnost a tuhost ze všech vysoce účinných plastůvysoká rázová houževnatostmimořádně vysoká tvrdost povrchudobrá odolnost proti tečenívynikající odolnost proti oděrunejvyšší tepelná tvarová stálostnejvyšší tepelná zatížitelnost (teplota pro trvalé použití +250 °C, PEEK GF 30 až +300 °C)vysoká odolnost vůči chemikáliímnejvyšší odolnost proti zářeníodolnost proti hydrolýze a horkým parámzdravotní nezávadnostPOUŽITÍOblasti: strojírenstvíelektrotechnikaletectvíastronautikaautomobilový průmyslarmádní technikaVýroba: ozubená kolakluzná ložiskapouzdratělesa čerpadel a transportérů

PVDF

 PVDF – polyvinylidenfluorid (PVDF) je termoplastický fluoroplast. Má dobrou až velmi dobrou chemickou odolnost a ve srovnání s PTFE je podstatně tvrdší a tužší. Ve srovnání s jinými fluoroplasty nabízí PVDF v mnoha případech použití tyto výhodylze jej snadno zpracovávatmá dobré mechanické vlastnostinízkou měrnou hmotnostPolyvinylidenfluorid je díky své vysoké čistotě doporučován pro kontakt s velmi čistou vodou a velmi čistými chemikáliemi. Kromě toho je PVDF vhodný speciálně pro antikorozní ochranu v chemickém průmyslu. Další možnosti použití jsou díky jeho zdravotní nezávadnosti ve farmaceutickém průmyslu.VLASTNOSTIdlouhodobé pracovní teploty 0 až 140 °Cnejlepší mechanické vlastnosti ze všech neplněných fluoroplastůvelmi dobrá třísková obrobitelnostdobrá svařitelnost, splňuje nejvyšší nároky na čistotupřípustný podle FM 4910velmi odolný vůči chemikáliímvelmi dobré elektrické izolační vlastnostiodolný proti horké vodě velmidobrá odolnost proti zářeníschopnost samočinného zhášení podle UL 94-VOzdravotní nezávadnostPOUŽITÍotočné součásti pro průmyslová použitíobloženi ocelových nádrží a nádrží z GFKbetonové ochranné deskytělesa čerpadelfiltrační destičky a filtrační zvonkytělesa ventilůzástrčkyizolátorypřírubymíchací a hnětací zařízeníválcetěsněníkluzné součástikonstrukční součásti potrubí

PTFE - Teflon

 PTFE – polytetrafluoretylen (PTFE/teflon) je částečně krystalický fluoroplast, který patří ke skupině termoplastů. Mimořádná kombinace vynikajících vlastností je v zásadě výsledkem molekulové struktury. Atom fluoru ve spojení s uhlíkem a téměř úplné zastínění nerozvětveného uhlíkového řetězce atomy fluoru zajišťují mimořádnou odolnost proti chemikáliím a teplu (-200 °C až +260 °C, krátkodobě +300 °C). Polytetrafluoretylen se vyznačuje zvláště nejnižším součinitelem tření ze všech pevných látek a nejvyšší odolností proti chemikáliím.PTFE je díky svým mimořádným vlastnostem vhodný jako speciální plast pro řadu oblastí použití. Použití PTFE přináší při kritických použitích vyšší životnost, větší bezpečnost, zlepšení funkcí a nabízí konkurenční výhody u problematických použití.VLASTNOSTIdlouhodobé pracovní teploty -200 až 250 °C, krátkodobě až do 300°Cvelmi dobré kluzné vlastnosti – samomazný efektnenasákavý – hydrofobnínepřilnavýtéměř univerzální odolnost proti chemikáliímdobré elektrické a dielektrické vlastnostiodolný proti horkým vodním parámstálost na světleodolnost proti vlivům povětrnosti a zářeníschopnost samočinného zhášení podle UL 94-VOzdravotní nezávadnostPOUŽITÍtěsnící a kluzné prvkyantikorozní ochranaizolační součástioplášťování a potahovaní pístů, topných článků, válců, membrán atd.implantátykonstrukční součásti při výrobě lékařských přístrojůkonstrukční součásti pro potravinářský průmyslhadice

Ostatní vysokojakostní plasty

Polyéterimid (PEI) Vlastnostidlouhodobé pracovní teploty -50 až 170 °Cvelmi vysoká mechanická pevnost a tuhostpři pokojové teplotě nejvyšší pevnost v tahu ze všech nemodifikovaných plastů s vysokouúčinnostívysoká houževnatostmalý sklon k tečenívysoká tvarová stálost za teplaodolnost vůči řadě chemikáliímimořádně vysoká odolnost vůči plameniodolnost vůči UV záření a záření gamamalá absorpce mikrovlnodolnost vůči hydrolýze a horkým parámzdravotní nezávadnostAmorfní vysoce účinný plast, u něhož jsou spojeny vysoké hodnoty účinnosti speciálních plastů s vynikajícími vlastnostmi zpracování technických plastů. PEI je průhledný s transparencí, podobnou jantaru. PEI se vyznačuje jedinečnou kombinací neobyčejné pevnosti v tahu a vysokým modulem ohybu – i při maximálních teplotách. Tento plast s vysokou účinností je mimořádně odolný proti plameni, v případě požáru zanechává jen málo dýmu a podle všech běžných norem dosahuje vždy největšího stupně nesnadné zápalnosti. Dokazuje to enormně vysoký index kyslíku (47 %).PEI GF 20 a GF 30 jsou typy, zpevněné skleněnými vlákny, u nichž jsou dále zlepšeny vynikající vlastnosti PEI, co se týče ještě vyšší tuhosti, rozměrové stálosti a tvarové stálosti za tepla.Typické příklady použitíVelká odolnost proti plameni v kombinaci s malou hustotou spalin umožňuje použití PEI v elektronice, letectví, lékařské technice a astronautice. Příkladem použití jsou zástrčkové přípojky, ozubená kola, ložiskové klece a součásti převodů. Polyétersulfon (PES)Vlastnostidlouhodobé pracovní teploty -50 až 180 °Cvelmi dobrá tuhost a pevnost (poněkud vyšší modul pružnosti ve srovnání s PSU)vysoká rozměrová stálostvysoká houževnatostlepší ohnivzdornost ve srovnání s PSUdobrá odolnost vůči chemikáliímdobrá odolnost vůči záření s vysokou energiíodolný vůči hydrolýze a horkým parámzdravotní nezávadnostAmorfní vysoce účinný plast s mírně nahnědlou transparencí. Na základě chemické příbuznosti s PSU má PES podobný profil vlastností. PES má stejně jako PSU ve srovnání s jinými transparentními termoplasty značně vyšší tuhost a pevnost, především při zvýšených teplotách. PES má lepší ohnivzdornost než příbuzný PSU. Třída „nesnadno zápalného VO“ je dosahována již při malé tloušťce zkušební tyče.PES GF 30 je PES zpevněný skleněnými vlákny pro použití při vyšších teplotách. Zpevněním lze zvýšit tuhost a tvarovou stálost za tepla i odolnost vůči chemikáliím.Typické příklady použitíPES je vhodný pro vysoce zatížené konstrukční součásti, u nichž je požadována v širokém rozsahu teplot rozměrová stálost, dobrá elektrická izolační schopnost, vynikající chování při působení plamene a dobrá odolnost vůči chemikáliím. Příklady použití jsou tepelně izolované součásti v automobilovém průmyslu, konstrukční součásti v letectví, ve světelné technice, optickém průmyslu a součásti, které lze sterilizovat parou. Polysulfon (PSU) Vlastnostidlouhodobé pracovní teploty -50 až 160 °Cdlouhodobá pevnostvysoká houževnatost i při nízkých teplotách (poněkud vyšší než u PES)malý sklon k tečenídobrá chemická odolnostodolnost vůči ultrafialovému záření, záření gama a rentgenovému zářeníodolnost vůči hydrolýze a horkým parámzdravotní nezávadnostAmorfní materiál s jantarovou transparencí, který se svým profilem vlastností podobá PES. Tento typ vysoce účinných plastů má vyvážený poměr mezi vysokou tepelnou stálostí, tuhostí, houževnatostí a vysokou odolností proti tečení. PSU je díky své vysoké mezi pevnosti při tečení a malému sklonu k tečení vhodný pro použití při působení dlouhodobého zatížení. Mechanické vlastnosti si PSU ponechává i při širokém rozsahu teplot.PSU GF 30 je v provedení s vyztužením skleněnými vlákny opakní materiál se zlepšenými dlouhodobými pevnostmi při zvýšených teplotách při použití.Typické příklady použitíOblasti použití pro PSU jsou výroba přístrojů, nástrojů, laboratorních zařízení, lékařské techniky a zařízení pro potravinářský průmysl. Příklady použití jsou čerpadla, filtrační rámy, filtrační desky, součásti počítačů, kryty baterií, lékařské nástroje, ukazatele stavu oleje, elektronické součásti a sterilizované součásti v technice potravinářského průmyslu (např. při výrobě mléka). Polyfenylsulfid (PPS)Vlastnostidlouhodobé pracovní teploty -20 až 220 °Cvysoká pevnost, i při vysokých teplotáchvysoká rozměrová stálostmalý sklon k tečenívelmi nízká viskozita taveninyvelmi dobrá odolnost vůči chemikáliímvelmi vysoká ohnivzdornostmožnost sterilizace horkou vodou a parouzdravotní nezávadnostTermoplastický plast s vynikající chemickou odolností – dokonce do teploty +200 °C. PPS díky své ohnivzdornosti, svým dobrým mechanickým vlastnostem, malému sklonu k tečení a vysoké odolnosti proti vlivům povětrnosti a odolnosti proti záření zaujímá důležité místo v oblasti vysoce účinných plastů.PPS GF 40 zvyšuje díky přidání 40 % skelných vláken pevnost materiálu v tahu.Typické příklady použitíPPS je vhodný zvláště pro technické součásti v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu a pro výrobu přístrojů s vysokou tvarovou stálostí při vysokých teplotách a působení oleje, benzínu a chladicích kapalin. Příklady použití jsou čerpadla, součásti karburátoru, vstřikovací zařízení, oběžná kola čerpadel, konstrukční součásti pro měřicí přístroje průtoku, konstrukční součásti v automobilovém průmyslu, izolační součásti, objímky žárovek, přídržné kroužky plátků čipů, kontaktní nosiče, sterilizační nádoby, čipové nosiče, izolátory, příruby, tělesa čidel a součásti spínačů. 

Kontaktujte nás

Marek Žila

obchodní zástupce, stavebnictví
Zobrazit kontakt

Aleš Bechner

Oblast reklama/průmysl Čechy
Zobrazit kontakt

Mgr. Jakub Vaněk

Oblast průmysl Morava
Zobrazit kontakt
+420 606 758 245

Ing. Igor Šula

Oblast průmysl Čechy
Zobrazit kontakt