Morava +420 585 151 212    |   Čechy +420 311 909 053 (všední dny: 7.30 -15.30 hod.) 

Materiály dle použití

×

20200527151038_xfz8ctdmkish66t6ktafd8lt72notmu3.svgMenu

PA – POLYAMID

Průmysl

 

 

PA – desky a tyče z polyamidu (PA, Sustamid) jsou často používány k výrobě konstrukčních součástí s jednoduchými obrysy jako např.:

 • ozubená kola
 • kluzná ložiska
 • vodící prvky
 • cívková tělíska
 • řemenice
 • řídící válce
 • tělesa čerpadel
 • klece kuličkových ložisek


Pří výrobě konstrukčních součástí je třeba zvolit vhodný výchozí materiál s ohledem na mechanické vlastnosti jednotlivých typů PA.

PA 6

Univerzální plast pro konstrukci a údržbu strojů.

Vlastnosti:

 • dlouhodobé pracovní teploty -40 až 85 °C
 • vysoká pevnost v tahu
 • velmi vysoké protažení při protržení
 • vysoká rázová houževnatost
 • největší pohlcování vlhkosti ze všech polyamidů
 • nejnižší elektrický odpor ze všech polyamidů

PA 6 je vhodný zvláště pro výrobu konstrukčních a kluzných prvků, které jsou vystaveny silným dynamickým zatížením a mají jednoduché profily.

 

NOVINKA PA 6 FR 

SUSTAMID 6 FR - polotovary z obtížně zápalného polyamidu 6 (PA 6). Tento nově vyvinutý materiál splňuje veškeré požadavky nové evropské normy pro kolejová vozidla DIN EN 45545-2:2013. Umožňuje našim zákazníkům výrobu velkoformátových dílů i v malých sériích.


 

Velké formáty v malých množstvích

Součástky z obtížně zápalného polyamidu 6 bylo až do teď z důvodu technických omezení možné vyrábět pouze metodou vstřikování. Až doposud tedy nebyla několikakusová výroba velkoformátových dílů z hlediska ekonomické rentability realizovatelná. Nyní je možné tento materiál možno vyrábět pomocí extruze.

 

Velmi vysoký index obsahu kyslíku - 40 procent

SUSTAMID 6 FR se se 40 procenty vyznačuje velmi vysokým indexem obsahu kyslíku (LOI - Limiting Oxygen Index) bez obsahu fosforu a halogenů. Chování při hoření je dle UL 94 klasifikováno třídou V0.

Velmi nízká hustota materiálu SUSTAMID 6 FR (1,17 g/cm³) nabízí vedle konvenčních materiálů jako např. oceli (7,85 g/cm³) značné hmotnostní, a tím i konstrukční výhody. Zároveň se materiál vyznačuje vysokou pevností, tuhostí, odolností vůči opotřebení, dobrými kluznými vlastnostmi a současně nabízí vynikající odolnost vůči korozi a chemikáliím.

S materiálem SUSTAMID 6 FR cílíme především na použití v oblastech, kde jsou kladeny obzvláště vysoké požadavky na dobré chování při hoření. Sem patří především oblast transportu osob, jako např. železniční přeprava, letecký nebo lodní průmysl.
 

Splněny požadavky nové evropské normy pro kolejová vozidla

SUSTAMID 6 FR splňuje požadavky nové evropské normy pro kolejová vozidla DIN EN 45545-2:2013. Norma stanovuje přísnější požadavky na požární ochranu a nahrazuje tak veškeré dosud platné normy pro kolejová vozidla, jako např. v Německu normu DIN 5510.

 

PA 6 G

PA 6 G (Guss/odlitek) – pevný homogenní materiál s nízkým napětím a vysokým stupněm krystaličnosti. Ve srovnání s PA 6 má zlepšenou odolnost proti oděru a opotřebování a vyšší rozměrovou stálost.

Vlastnosti:

 • dlouhodobé pracovní teploty -40 až 110 °C
 • vyšší pevnost v tahu ve srovnání s PA 6
 • menší roztažnost při přetržení ve srovnání s PA 6
 • poněkud menší pohlcování vlhkosti ve srovnání s PA 6
 • vysoká rázová houževnatost
 • nejvyšší tepelná stálost ze všech polyamidů

PA 6 G lze použít pro konstrukční díly namáhané oděrem, které mají náročnější profily a u nichž je jako dodatečná vlastnost nutná rozměrová stálost.

PA 6.6

PA 6.6 – díky své mechanické a tepelné stálosti, zvýšené odolnosti proti tečení, dobrým kluzným vlastnostem a odolnosti proti oděru optimální pro automatické obrábění.

Vlastnosti:

 • dlouhodobé pracovní teploty -30 až 95 °C
 • nejvyšší pevnost v tahu ze všech nezpevněných polyamidů
 • vyšší protažení při přetržení ve srovnání s PA 6 G
 • vysoká rázová houževnatost menší pohlcování vlhkosti ve srovnání s PA 6
 • nejvyšší bod tání ve skupině polyamidů

PA 6.6 může být použit zvláště pro výrobu strojních prvků, které musí být odolné vůči vysokým zatížením tlakem a mají náročnější profil.

PA 12

PA 12 – typ polyamidu s minimálním pohlcováním vlhkosti a tedy i nejvyšší rozměrovou stálostí.

Vlastnosti:

 • dlouhodobé pracovní teploty -50 až 80 °C
 • nejmenší pevnost v tahu ve skupině polyamidů
 • největší protažení při přetržení ze všech polyamidů
 • vysoká rázová houževnatost minimální pohlcování vlhkosti ze všech polyamidů
 • nejnižší bod tavení ze všech polyamidů

PA 12 je vhodný pro výrobu konstrukčních dílů s rozměrovou a tvarovou stálostí, které mohou přicházet i do přímého styku s vodou nebo chemikáliemi a při nízkých teplotách musí odolávat rázovým namáháním.

PA 6 GF/PA 12 GF (ZPEVNĚNÝ PA)

PA 6 GF/PA 12 GF – vykazuje, při dodržení vysoké odolnosti proti oděru, vyšší pevnost, tuhost, odolnost proti tečení a rozměrovou stálost ve srovnání s nezpevněným PA 6, popř. PA 12. Tento typ polyamidu umožňuje použití při vysokých teplotách a při obrábění má menší sklon k vytváření ostřin.

Vlastnosti:

 • dlouhodobé pracovní teploty -20 až 120 °C
 • největší pevnost v tahu ze všech typů PA, POM a PET
 • velmi vysoká rázová houževnatost
 • nejnižší protažení při přetržení ze všech uvedených termoplastů
 • vysoké pohlcování vlhkosti ve srovnání s PA 6 G max.
 • tepelná tvarová stálost

PA 6 GF/PA 12 GF je vhodný zvláště pro výrobu strojních prvků, které jsou vystaveny velmi vysokým zatížením a i při vysokých teplotách musí být tvarově stálé.

PA 6 + MOS2 (ZPEVNĚNÝ PA)

PA 6 + MoS2 – vykazuje po přidání sirníku molybdenitého zlepšené kluzné vlastnosti a charakteristiky odolnosti proti oděru a velmi dobré vlastnosti pro nouzový chod.

Vlastnosti:

 • dlouhodobé pracovní teploty -40 až 100 °C
 • vysoká pevnost v tahu velmi
 • vysoké protažení při přetržení
 • vysoká rázová houževnatost
 • poněkud nižší pohlcování vlhkosti ve srovnání s PA 6
 • lepší kluzné vlastnosti ve srovnání s PA 6

PA 6 + MoS2 lze velmi dobře použít pro výrobu ložiskových a kluzných prvků, které mohou být použity i při chodu nasucho bez nutnosti údržby.

Ke stažení:

Kontaktujte nás:

Aleš Bechner Aleš Bechner Oblast reklama/průmysl Čechy +420 602 542 928

Mgr. Jakub Vaněk Mgr. Jakub Vaněk Oblast průmysl Morava +420 606 758 245
Dotaz na produkt: