Morava +420 585 151 212    |   Čechy +420 311 909 053 (všední dny: 7.30 -15.30 hod.) 

Materiály dle použití

×

20200527151038_xfz8ctdmkish66t6ktafd8lt72notmu3.svgMenu

POLYPROPYLEN PP-C

Průmysl

NÁDRŽE, ŠACHTY, JÍMKY  I  BAZÉNY I  CHEMICKÝ PRŮMYSL A VZDUCHOTECHNIKA


BAZÉNY


Speciální vlastnosti

  •     Dlouhodobé pracovní teploty -30 až 90 °C
  •     Vysoká pevnost
  •     Excelentní svařitelnost
  •     Vysoká odolnost vůči chemikáliím a korozi

Ideální materiál pro stavbu vnitřních i venkovních bazénů různých barev, tvarů a velikostí od špičkového německého výrobce Röchling. Odolává mrazům, slunečnímu záření (včetně UV záření) i chemii používané v bazénech. Polypropylenové desky Polystone P představují top kvalitu, jež je zárukou nejen dlouhé životnosti, ale i dobré zpracovatelnosti při výrobě bazénů.

Kromě Standardních formátů nabízíme i náviny pro efektivnější práci při výrobě bazénů díky minimalizaci svarů.  PP-C (kopolymer) se používá k výrobě konstrukčních dílů s dlouhou životností, které jsou i při teplotách pod bodem mrazu vystaveny rázovému zatížení. Teplotní rozsah při trvalém používání je od -30°C do cca +80°C, pokud není materiál mechanicky namáhán při jmenovité hodnotě.


 


Ochrana desek proti poškrábání

Desky Polystone® P-copolymer jsou vyráběny a dodávány s jednostrannou ochrannou fólií zabraňující poškrábání povrchu při přepravě a manipulaci. Ochrannou fólii, která je nově UV stabilizována, doporučujeme odstranit co nejdříve po zabudování bazénu, aby bylo její odstranění snadné.

 

 

 

Zdravotní nezávadnost

Materiál je zdravotně nezávadný a splňuje hygienické požadavky dané Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Zároveň je tento materiál v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 týkající se materiálů a zboží přicházející do styku s potravinami a Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.

Odolnost vůči povětrnostním vlivům

V rámci dosažení maximální odolnosti vůči UV záření a zajištění stálobarevnosti obsahují bazénové desky Polystone® speciální stabilizační systém vyvinutý s ohledem UV s ohledem na klimatické podmínky různých oblastí. Odolnost materiálu vůči povětrnostním vlivům je prověřena i laboratorními zkouškami, např. zkouškou „Rapid Weathering Test“

Odolnost vůči bazénové chemii

Receptura pro výrobu materiálu Polystone® P- copolymer byla zvolena s ohledem na používané přípravky k ošetřování bazénové vody. Jako nejčastější a nejefektivnější prostředky k dezinfekci bazénové vody se používají tekuté přípravky na bázi chlornanu sodného či kyseliny trichlorisokyanurové, tablety na bázi chlornanu vápenatého či metody produkující chlor, např. elektrolýza slané vody. Při ošetřování bazénové vody chlorem je zapotřebí dodržovat doporučené množství chloru ve vodě a vhodný postup při jeho dávkování, aby oxidační účinky chloru nepůsobily negativně na lidský organismus ani na bazénový materiál.

Odolnost materiálu vůči dlouhodobým koncentracím volného chloru až 1,5 mg/L při teplotě do 35°C a pH 6,8 – 7,2 byla prověřena dlouhodobými zkouškami i praxí. Materiál je také odolný vůči ošetření vody tzv. chlorovým šokem. Používání vyšších koncentrací než doporučených vede k nadměrnému chemickému namáhání a tím ke ztrátě barevnosti. Tekuté přípravky nesmí být aplikovány přímo do bazénu bez dostatečného naředění a vhodného mísení s bazénovou vodou. Chlorové tablety je třeba aplikovat tak, aby bylo zaručeno jejich postupné rozpouštění v celém objemu bazénu. Tablety se nikdy nesmí házet přímo do bazénu. Stejně tak je třeba sledovat a případně regulovat množství chloru vznikající elektrolýzou. Pro zajištění rychlého zředění chloru ve vodě je nutné zabezpečit dostatečnou cirkulaci vody v bazénu během i po aplikaci dezinfekčních prostředků. Kombinaci jednotlivých způsobů dezinfekce vody je třeba důkladně zvážit s ohledem na konečné množství chloru ve vodě.

Nezředěné či nedostatečně zředěné tekuté přípravky ani tablety nesmí přijít do přímého kontaktu s materiálem. V opačném případě dochází k rychlému bodovému odbarvení. V případě používání plynného chloru, oxidu chloričitého či jiných dezinfekčních činidel a metod se doporučuje konzultovat vhodnost s výrobcem bazénu či firmou Röchling Engineering Plastics.

 

VÝROBA NÁDRŽÍ, ŠACHET A JÍMEK 
CHEMICKÝ PRŮMYSL A VZDUCHOTECHNIKA 

 

 

Dlouhodobé pracovní teploty -30 až 90 °C

Ideální materiál pro stavbu ČOV, nádrží, jímek, šachet, zemních pískových filtrů různých tvarů a velikostí od špičkového německého výrobce Röchling. Polypropylenové desky Polystone P představují top kvalitu, jež je zárukou nejen dlouhé životnosti, ale i dobré zpracovatelnosti. PP-C (kopolymer) se používá k výrobě konstrukčních dílů s dlouhou životností, které jsou i při teplotách pod bodem mrazu vystaveny rázovému zatížení. Teplotní rozsah při trvalém používání je od -30°C do cca +80°C, pokud není materiál mechanicky namáhán při jmenovité hodnotě.

Materiál Polystone® P kopolymer je výjimečný svou tuhostí při teplotách až -30 °C, stejně jako vysokou pevností, chemickou odolností a rezistencí vůči korozi. Díky těmto vlastnostem se dále využívá při výrobě vzduchotechniky a potrubí z plastů, kde nachází stále větší uplatnění ve všech oblastech průmyslové výroby. Mezi největší přednosti patří dlouhodobá životnost, chemická odolnost vůči všem běžným kyselinám, agresivním parám a parám s velkým obsahem vlhkosti.


Typ produktu
Lisované desky, extrudované desky, kulaté tyče, hranaté trubky, U profily, svařovací dráty, cívky

 

Barvy
Natur (mléčná bílá), šedá RAL7032, bílá, světle modrá, karibská modrá, na poptávku speciální barvy.

Typické oblasti užití

  •     Chemické inženýrství a stavba nádrží
  •     Galvanizační technologie
  •     Ventilace a výroba zařízení
  •     Laboratorní technika

 

Ke stažení:

Kontaktujte nás:

Ing. Igor Šula Ing. Igor Šula Oblast průmysl Čechy +420 602 752 027

Mgr. Jakub Vaněk Mgr. Jakub Vaněk Oblast průmysl Morava +420 606 758 245
Dotaz na produkt: