Morava +420 585 151 212    |   Čechy +420 311 909 053 (všední dny: 7.30 -15.30 hod.) 

Materiály dle použití

×

20200527151038_xfz8ctdmkish66t6ktafd8lt72notmu3.svgMenu

POLYSTONE®

POLYSTONE® - desky, tyče a svařovací prvky z polypropylenu (PP) a polyetylenu (PE) patří do skupiny základních konstrukčních termoplastů. Podle způsobu výroby a použití se dělí na různé typy, které se liší svými vlastnostmi a oblastí optimálního použití.

Polypropylen (PP) se řadí k termoplastům ke skupině standardních plastů. Je nejtvrdší z polyolefinů a tuto vlastnost si zachovává i při teplotách nad 100°C. Pod značkou POLYSTONE je dostupný v několika variantách:

POLYSTONE® P

POLYSTONE® P – extrudovaná deska z polypropylenu homopolymeru (PPH) a kopolymeru (PPC) vhodná pro:

 • stavbu nádrží a nádob v chemickém průmyslu
 • galvanovny
 • septiky
 • jímky
 • široké použití v průmyslu
 • výrobu bazénů (v různých odstínech modré)

PP-H (homopolymer) je mnohostranně použitelný plast s vysokou odolností proti chemikáliím a vynikající odolností proti teplu. Je vhodný pro výrobu nádrží a konstrukčních dílů pro chemické přístroje a zařízení, u nich je vyžadována vysoká pevnost a vynikající odolnost proti chemikáliím. Má také vyšší pevnost a tuhost než PE HD, ale nižší vrubovou houževnatost při zatížení rázem. Rozsah teplot pro trvalé použití je od -10°C do cca +110°C, pokud není materiál mechanicky namáhán při jmenovité hodnotě. PP-H má velmi vysokou odolnost proti chemikáliím, velmi dobré elektrické izolační vlastnosti, velmi nízkou nasákavost a je zdravotně nezávadný.

PP-C (kopolymer) má ve srovnání s PP-H lepší rázovou houževnatost, zvláště při teplotách bod bodem mrazu. PP-C se používá k výrobě konstrukčních dílů s dlouhou životností, které jsou i při teplotách pod bodem mrazu vystaveny rázovému zatížení. Teplotní rozsah při trvalém používání je od -30°C do cca +80°C, pokud není materiál mechanicky namáhán při jmenovité hodnotě.

POLYSTONE® P - FOAMLITE

POLYSTONE® P - Foamlite – extrudovaná deska z polypropylenu (PP) se specifickou hmotností 0,7 g/cm3. Tyto desky nacházejí uplatnění všude, kde je požadována nízká specifická hmotnost. Typické použití je při výrobě:

 • obložení stěn nákladních automobilů
 • součásti přepravních obalů
 • jednoduché čtyřhranné nádrže

Výhodou tohoto materiálu oproti v současnosti používaným vstřikovaným deskám je zejména rovnoměrná struktura, jednolitý zdrsněný povrch s uzavřenými póry, lepší svařitelnost a variabilita formátů. Desky jsou vzhledem ke stejné hodnotě indexu toku (0,5 – 1,5 g/10 min) ideální při kombinaci s homogenními vytlačovanými deskami, např. jako výztuhy. Polyetylen (PE) se řadí k termoplastům ke skupině standardních plastů. Podle způsobu výroby se polyetylény dělí na různé typy, které se liší svými vlastnostmi a oblastí použití. Polyetylen je nejvíce vyráběným a používaným plastem. Pod značkou POLYSTONE je dostupný v několika variantách:

POLYSTONE® G

POLYSTONE® G – extrudovaná deska z polyetylenu (PE), obvykle také označována jako PE 300 nebo PE HD, což je polyetylen s vysokou hustotou, vyrobený nízkotlakým způsobem. Tento univerzální plast má vynikající chemickou odolnost a dobrou rázovou houževnatost v chladu. Má velmi dobré elektrické izolační vlastnosti, nízkou nasákavost a je zdravotně nezávadný. Oproti PP má vyšší rázovou houževnatost při nízkých teplotách, ale nižší pevnost a tuhost. PE HD je na základě své vynikající chemické odolnosti proti solím, kyselinám, louhům a rozpouštědlům vhodný pro řadu použití při výrobě:

 • chemických přístrojů
 • zařízení a nádrží používaných i při nízkých teplotách

POLYSTONE® D

POLYSTONE® D – extrudovaná nebo lisovaná deska z vysokomolekulárního polyetylenu (PE) s molekulární hmotností cca 0,5 mil. g/mol, což zvyšuje její pevnost. Obvykle je také označována jako PE 500 nebo PE HMW. Ve srovnání s PE 300 má PE 500 lepší odolnost proti otěru a dobré kluzné vlastnosti. Teplotní rozsah používání je od -200°C do cca +80°C, pokud není materiál mechanicky namáhán při jmenovité hodnotě. Ostatní vlastnosti jsou srovnatelné s PE 300. POLYSTONE D se používá především při výrobě přístrojů, strojů a zařízení všude tam, kde je vyžadována zvýšená pevnost při působení chemikálií při teplotách bod bodem mrazu. POLYSTONE D je také vhodný do potravinářského průmyslu jako desky stolů a obložení stěn.

POLYSTONE® M

POLYSTONE® M – extrudovaná nebo lisovaná deska z ultravysokomolekulárního polyetylenu (PE) s molekulární hmotností cca 9,2 – 10,5 mil. g/mol, což materiálu dodává vynikající hodnoty co se týče odolnosti proti otěru a kluzných vlastností. Obvykle je také označována jako PE 1000 nebo PE UHMW. Stejně jako PE 500 se PE 1000 vyznačuje mimořádnou houževnatostí a tvarovou stálostí i při velmi nízkých teplotách. Teplotní rozsah používání a ostatní vlastnosti jsou shodné s PE 500. POLYSTONE M je určen pro výrobu:

 • součástí strojů je od -200°C do cca +80°C, pokud není materiál mechanicky konstrukčních prvků dopravníků l
 • žic rypadel nákladních ploch automobilů
 • skladovacích sil

Vyniká v aplikacích, které jsou vystaveny vysokému oděru při tření, vysoké rázové energii a působení agresivních médií. Díky svým vynikajícím vlastnostem umožňuje POLYSTONE M trvale bezproblémový a bezpečný provoz.

POLYSTONE® PLAY-TEC

POLYSTONE® Play-Tec – extrudovaná nebo koextrudovaná deska z polyetylenu (PE) s jádrem a krycími vrstvami v rozdílných barvách nabízející jedinečný kreativní potenciál, bezúdržbovou, bezpečnost a certifikovanou nezávadnost (EN 71) při výrobě dětských hřišť, hraček, skluzavek atp.

POLYSTONE Play-Tec je snadno opracovatelný běžnými nástroji na zpracování dřeva a zvláště vhodný pro použití, při kterých se doposud používalo vrstvené dřevo nebo desky MDF. Povrch desek vyniká jako předchozí materiály svojí odolností vůči otěru, chemikáliím, povětrnostním vlivům a navíc je hydrofobní a tím i snadno čistitelný – kapky vody se jednoduše odráží a i graffiti se dá z povrchu jednoduše setřít nebo odstranit vysokotlakým čističem.

Ke stažení:

Kontaktujte nás:

Ing. Igor Šula Ing. Igor Šula Oblast průmysl Čechy +420 602 752 027

Mgr. Jakub Vaněk Mgr. Jakub Vaněk Oblast průmysl Morava +420 606 758 245
Dotaz na produkt: