Morava +420 585 151 212    |   Čechy +420 311 909 053 (všední dny: 7.30 -15.30 hod.) 

Materiály dle použití

×

20200527151038_xfz8ctdmkish66t6ktafd8lt72notmu3.svgMenu

POM – POLYACETAL

Průmysl

 

 

POM – desky a tyče z polyoxymetylenu (POM, Sustarin) jsou často používány k výrobě konstrukčních součástí s komplexními obrysy jako např.:

 • ložiska
 • pístní kroužky
 • těsnění
 • kluzné prvky
 • vodící součásti
 • ventilační tělesa
 • kryty
 • cívková tělíska
 • prvky čerpadel
 • součásti převodů
 • ozubená kola

Pří výrobě konstrukčních součástí je třeba zvolit vhodný výchozí materiál s ohledem na mechanické vlastnosti jednotlivých typů POM.

POM C (KOPOLYMER)

POM C – polyoxymetylen kopolymer (Sustarin C) je mnohostranně použitelný technický plast s vysokou pevností a tvarovou stálostí. Má nízké adhezní síly, a proto má dobré kluzné vlastnosti.

Vlastnosti:

 • dlouhodobé pracovní teploty -50 až 100 °C
 • vysoká pevnost v tahu
 • vysoká rázová houževnatost
 • vysoké protažení při přetržení
 • nízká nasákavost
 • vyšší odolnost vůči hydrolýze ve srovnání s POM H

POM C je díky své vynikající třískové obrobitelnosti s tvořením krátkých třísek nejoblíbenějším materiálem pro výrobu tvarově a rozměrově stálých konstrukčních a kluzných součástí.

POM H (HOMOPOLYMER)

POM H – polyoxymetylen homopolymer (Sustarin H) vykazuje podobné vlastnosti jako POM C (kopolymer). Na rozdíl od POM C má tento materiál poněkud lepší mechanické vlastnosti, zvláště co se týče pevnosti v tahu a tlaku. I modul pružnosti má vyšší hodnoty. Kromě toho je součinitel délkové tepelné roztažnosti o něco menší a odolnost proti oděru je vyšší.

Vlastnosti:

 • dlouhodobé pracovní teploty -50 až 90 °C
 • poněkud vyšší pevnost v tahu ve srovnání s POM C
 • vysoká rázová houževnatost
 • poněkud menší protažení při přetržení ve srovnání s POM C
 • menší nasákavost
 • menší odolnost proti hydrolýze ve srovnání s POM C

POM H se vyznačuje podobně jako POM C také vynikající třískovou obrobitelností při výrobě tvarově a rozměrově stálých konstrukčních a kluzných součástí.

POM + PE

POM + PE – polyoxymetylen modifikovaný polyetylénem (POM + PE). Po přidání tuhého maziva PE (polyetylen) se zlepšují kluzné vlastnosti. Tato příměs působí jako suché mazivo – materiál vykazuje značně lepší vlastnosti chodu nasucho a nouzového běhu. Tento materiál zaručuje vysokou provozní bezpečnost při vysokých funkčních teplotách a kluzných rychlostech.

Vlastnosti:

 • menší pevnost v tahu ve srovnání s nemodifikovaným POM
 • nižší rázová houževnatost ve srovnání s nemodifikovaným POM
 • menší nasákavost

POM + PE lze v této kombinaci použít pro výrobu trvanlivých konstrukčních prvků, které musí vykazovat mimořádně dobré kluzné vlastnosti a u nichž dochází ke zvýšenému tlaku na rovinu kluzu.

Ke stažení:

Kontaktujte nás:

Aleš Bechner Aleš Bechner Oblast reklama/průmysl Čechy +420 602 542 928

Mgr. Jakub Vaněk Mgr. Jakub Vaněk Oblast průmysl Morava +420 606 758 245
Dotaz na produkt: